Skip to main content
  • Yangın Raporu (Ruhsatı)

    İtfaiye onaylı yangın raporu ile daha güvende bir işletme.
    Yönetmeliklere uygun ruhsat ile denetimlerden sorunsuz şekilde geçmek için,
    uzmanlarımız danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Yangın Raporu (Ruhsatı)

    İtfaiye onaylı yangın raporu ile daha güvende bir işletme.

İtfaiye Yangın Raporu (Ruhsatı)

İtfaiye Yangın Raporu (Ruhsatı)

Yangın önlemleri ve itfaiye emniyet raporu hazırlanmasının asıl amacı; kamu kurumları, özel olan kuruluşlar ya da kişiler tarafından kullanılmakta olan her türlü yapının, tasarım, yapım, işletimi ya da kullanımı durumlarında çıkabilecek olan yangınların en aza indirilmesidir. Can ve mal kayıplarını en aza indirerek söndürülmelerini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sonrasında alınan önlemlerin, organizasyon ve denetimlerinin esaslarını gerçekleştirmektir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor,  
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi..

İtfaiye Raporu İçin,
Gerekli Evraklar

yangın emniyet
(itfaiye) raporu başvurusu

İtfaiye Uygunluk,
Raporu Yönetmeliği

itfaiye uygunluk raporunda,
nelere bakılır?

İtfaiye Yangın Raporu Nereden Alınır?

yangın güvenlik (itfaiye)
raporu almak istiyorum

İtfaiye Raporu Hangi İşyerlerinden İstenir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde itfaiye raporu
İtfaiye Yangın Raporu (Ruhsat)

Yangından Korunma Hizmetleri

Yönetmelik üzerinde yangın itfaiye güvenlik raporu (ruhsatı), itfaiye uygunluk raporu olarak da geçmektedir. İş yerleri itfaiye raporları alabilmeleri için bulunmuş oldukları yerlerin yangından korunma hakkında olan yönetmeliğe uygun olmaları gerekmektedir.